Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal
Doświadczenie
i jakość
Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO14001:2015
ZOBACZ WIĘCEJ
Poznaj nasze systemy
Zobacz Katalogi Techniczne
WIĘCEJ

Producent płyt warstwowych GÓR-STAL

Gór-Stal to jeden z największych polskich producentów płyt warstwowych oraz paneli termoizolacyjnych termPIR®.​ Mając wieloletnie doświadczenie i obszerną wiedzę doskonale znamy potrzeby rynku. Dzięki temu tworzymy produkty i rozwiązania dające naszym klientom prawdziwe korzyści. Od początku istnienia firma intensywnie rozwija się poszerzając swoją działalność zarówno geograficznie, jak i w zakresie oferowanych produktów. Aktualnie posiadamy dwie fabryki jedną w Gorlicach, drugą w Bochni, w której produkujemy płyty warstwowe, obornickie i  izolacyjne termPIR®.

Znajdź przedstawiciela

Chcesz kupić produkty firmy Gór-Stal? Kliknij tutaj aby przejść do interaktywnej mapy przedstawicieli w Polsce. Przekonaj się jakie to proste!

Wyszukaj przedstawiciela
Aktualności
40 lat produkcji płyt warstwowych w Polsce

Wielka światowa kariera płyt warstwowych rozpoczęła się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Wszystko za sprawą coraz doskonalszych technologii seryjnego wytwarzania. Zajmujemy się produkcją płyt warstwowych już od 40 lat. Zasadniczym celem rozwoju technologii było dostarczenie rynkowi budowlanemu prefabrykowanych systemów lekkiej obudowy, które spełniałyby wymagania ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przepisów budowlanych. Dwa elementy kształtują dziś świadomość projektantów i inwestorów oraz decydują o rozwoju technik budowania – energooszczędność i ekologia. Wszystkie te cechy spełniają produkowane przez nas płyty warstwowe, dlatego śmiało można powiedzieć, że jest to materiał przyszłości! W naszej ofercie znajdują się płyty warstwowe poliizocyjanurowe (PIR), w tym płyty warstwowe dachowe, ścienne, chłodnicze oraz obornickie.

 

 

nasze produkty i rozwiązania

Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Wdrożenie prac na skutek otrzymanego dofinansowania do produkcji polioli

Gór-Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1. Badania na rynek dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznych polioli poliestrowych na bazie surowców odpadowych”.

Celem niniejszego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności beneficjenta poprzez wdrożenie wyników własnych oraz zleconych prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali świata rozwiązania w postaci ekologicznych polioli poliestrowych na bazie surowców odpadowych poprawiających parametry ognioodporności i przewodzenia ciepła oraz płyty termoizolacyjnej o polepszonych parametrach ognioodporności.

W wyniku realizacji projektu dokona się dywersyfikacja oferty produktowej przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności, otwarcie na nowych odbiorców oraz zaspokojenie popytu na poliole, który rośnie nie tylko na rynku, ale i wewnątrz firmy.

Wartość projektu: 46 146 575,72 zł

Wartość dofinansowania: 19 524 560,00 zł

Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Narodowy plan rozwoju 2004-2006

Firma Gór-Stal Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki, kontroli jakości, wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Firma Gór-Stal sp. z o.o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji paneli termoizolacyjnych typu PIR", który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4 - NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM.

Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund ERDF) został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna

Tereny wchodzące w skład strefy mają dogodne położenie komunikacyjne umożliwiające swobodny transport towarów i przewóz pasażerów różnymi środkami lokomocji.

  • W pobliżu przebiegają główne szlaki komunikacji drogowej. Najważniejszy to droga międzynarodowa A4 łącząca Europę Zachodnią z Ukrainą. Przebiega przez Dębicę w odległości 20 km od Mielca.
  • Lotnisko znajdujące się na terenie strefy w Mielcu umożliwia czarterową obsługę transportu pasażerskiego i cargo w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  • Połączenia kolejowe umożliwiają transport towarów wprost ze strefy, ponadto w odległości 20-30 km od obszarów SSE w Mielcu znajduje się stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej prowadząca na Ukrainę i do Rosji.
  • Obsługę celną na miejscu umożliwia posterunek celny, zapewniający obsługę odpraw w wywozie i przywozie. Przy posterunku zlokalizowana jest Agencja Celna świadcząca też usługi z zakresu składu i magazynu celnego.
Kontakt
GÓR STAL SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice
tel./fax: +48 18 353 98 00
e-mail:
FABRYKA PŁYT WARSTWOWYCH
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice
tel./fax: +48 18 353 98 00
e-mail:
FABRYKA PANELI TERMOIZOLACYJNYCH
ul. Adolfa Mitery 9
32-700 Bochnia
tel./fax: +48 14 698 20 60
e-mail:

tagi: producent płyt warstwowych, produkcja płyt warstwowych, płyty warstwowe producent, płyty warstwowe gorlice, płyty gór stal, gór stal