Płyty poliizocyjanuratowe stają się coraz częściej używanym materiałem termoizolacyjnym, ponieważ wykazują lepsze parametry niż styropian i wełna mineralna przy zachowaniu mniejszej grubości. Przez wiele lat płyty warstwowe produkowało się z poliuretanu, lecz nawet ten materiał jest wypierany przez swoją udoskonaloną wersję. Jednym z najważniejszych parametrów branych pod uwagę jest odporność na ogień.

Materiały niezapalne i niekapiące 

Płyty PIR często montowane są w przegrodach budowlanych obok innych materiałów o niepalnych właściwościach. Dlatego badania przeprowadza się dla ich końcowego zastosowania, a nie bezpośredniego oddziaływania ognia na samodzielny produkt. Jest to metoda, która najlepiej oddaje odporność ogniową budynku składającego się z różnych materiałów budowlanych. Płyty warstwowe PIR pod względem reakcji na ogień końcowego zastosowania osiągają wartości B-s1, d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0. Według polskich przepisów produkty mające takie wartości są określane jako niezapalne i niekapiące.

Klasyfikacja odporności ogniowej w różnych częściach 

Płyty PIR oznacza się symbolem NRO, który informuje o nierozprzestrzenianiu się ognia. Można spotkać się także z sygnaturą Broof klasyfikacji NRO informującą o odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego na dach dla końcowego zastosowania. Zakład Badań Ogniowych ITB wydał także dokumenty potwierdzające uzyskanie klasy odporności ogniowej REI 15 oraz REI 20. Klasa REI 15 została uzyskana przy zastosowaniu pianki PIR grubości 50 mm. i tak dla klasy odporności pożarowej budynku „A” główna konstrukcja nośna wynosi R240, konstrukcja dachu R30, strop REI 120, ściana zewnętrzna EI 120, ściana wewnętrzna EI 60, a przekrycie dachu RE 30. Dla klasy odporności pożarowej budynku „B” parametry wynoszą kolejno R 120, R 30, REI 60, EI 60, EI 30, RE 30. Natomiast dla klasy „C” według tej samej kolejności jest to R 60, R 15, REI 60, EI 30, EI 15 ora RE 15.

Ognioodporność w parze z izolacyjnością cieplną 

Wysokie parametry odporności ogniowej potwierdzają uzyskane międzynarodowe aprobaty techniczne LPS 1181:2003 Part 1 wydane przez Loss Prevention Certification Board oraz certyfikaty zgodności z Factory Mutual Research Standard. Płyty PIR są chętnie wybierane nie tylko przez właściwości ognioodporne, lecz również  ze względu na bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda, co pozwala zastosować dużo mniejszą grubość izolacji niż przy innych materiałach. Na koniec warto zaznaczyć, że produkty oferowane przez różnych producentów mogą wykazywać nieco inne parametry i nie zawsze muszą one wynosić tyle samo.