Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal
Technical drawings
GO TO CONTACT

We cooperate with designers to create optimal solutions for the construction industry. Speed and ease of installation, possibility to carry out works even in difficult weather conditions, low investment costs, modernity and versatility of the system make GORLICKA sandwich panels the best construction material.

 • Katalog Techniczny - GORLICKA / GORLICKA GS-PIR expand
  • GORLICKA CH / GORLICKA CH GS-PIR expand
   • 012 - Detal zamka
    Download
   • 013 - Detal mocowania płyt pomieszczenia o temperaturze dodatniej
    Download
   • 014 - Szczegół narożnika ściany chłodni war.I
    Download
   • 015 - Szczegół narożnika ściany chłodni war.II
    Download
   • 016 - Szczegół połączenia ściany działowej z zewnętrzną
    Download
   • 017 - Szczegół narożnika płyty ściennej i stropowej
    Download
   • 018 - Szczegół narożnika płyty ściennej i stropowej 2
    Download
   • 019 - Szczegół wykonania ściany działowej przy posadzce
    Download
   • 020 - Profile zabezpieczające płytę ścienną
    Download
   • 021 - Szczegół montażu drzwi chłodniczych - przekrój poziomy
    Download
   • 022 - Szczegół montażu drzwi chłodniczych - przekrój pionowy
    Download
   • 024 - Detal mocowania płyt pomieszczenia o temperaturze ujemnej
    Download
   • 025 - Szczegół narożnika ściany mroĽni war.I
    Download
   • 026 -Szczegół narożnika ściany mroĽni war.II
    Download
   • 027 - Połączenia ścian komór o różnej temperaturze
    Download
   • 028 - Szczegół narożnika płyty ściennej i stropowej
    Download
   • 029 - Szczegół mocowania płyt do konstrukcji wsporczej stropu
    Download
   • 030 - Szczegół podwieszenia płyt chłodniczych war.I
    Download
   • 031 - Szczegół podwieszenia płyt chłodniczych war.II
    Download
   • 032 - Szczegół połączenia ściany działowej ze stropem
    Download
   • 033 - Szczegół mroĽni przy cokole ściany zewnętrznej war.I
    Download
   • 034 - Szczegół mroĽni przy cokole ściany zewnętrznej war.II
    Download
   • 035 - Szczegół ściany wewnętrznej przy posadzce war.I
    Download
   • 036 - Szczegół ściany wewnętrznej przy posadzce war.II
    Download
   • 037 - Szczegół montażu drzwi mroĽniczych - przekrój poziomy
    Download
   • 038 - Szczegół montażu drzwi mroĽniczych - przekrój pionowy
    Download
  • GORLICKA D / GORLICKA D GS-PIR expand
   • 082 - Szczegół Zamka
    Download
   • 083 - Detal mocowania
    Download
   • 084 - Szczegół łączenia w kalenicy
    Download
   • 085 - Szczegół rozwiązania odprowadzania wody w koszu
    Download
   • 086 - Szczegół dachu przy attyce - przekrój wzdłuż spadku
    Download
   • 087 - Szczegół dachu przy attyce - przekrój w poprzek spadku
    Download
   • 088 - Detal płączenia ze ścianą w dachu jednospadowym war.I
    Download
   • 089 - Detal połączenia ze ścianą w dachu jednospadowym war.II
    Download
   • 090 - Detal okapu poprzecznie do spadku - Strona lewa
    Download
   • 091 - Detal okapu poprzecznie do spadku - Strona prawa
    Download
   • 092 - Detal odprowadzenia wody do rynny war.I
    Download
   • 093 - Detal odprowadzenia wody do rynny war.II
    Download
   • 094 - Szczegół połączenia płyt ze ścianą żelbetową lub murowaną
    Download
   • 095 - Detal łączenia płyt dachowych na długości - rodzaje podcięcia płyt
    Download
   • 096 - Szczegół świetlika w kalenicy
    Download
   • 097 - Szczegół przejścia przez dach przewodem wentylacyjnym
    Download
  • GORLICKA S / GORLICKA S GS-PIR expand
   • 010 - Szczegół Zamka
    Download
   • 011 - Detal mocowania płyt o grub. 40 mm
    Download
   • 012 - Detal mocowania
    Download
   • 013 - Szczegół mocowania przy belce podwalinowej war. I
    Download
   • 014 - Szczegół mocowania przy belce podwalinowej war. II
    Download
   • 015 - Szczegół montażu na posadzce
    Download
   • 016 - Szczegół połączenia w narożniku war.I
    Download
   • 017 - Szczegół połączenie w narożniku war.II
    Download
   • 018 - Detal połączenia w narożniku o dowolnym kącie
    Download
   • 019 - Szczegół połączenia z muremt
    Download
   • 020 - Detal słupka przemysłowej bramy rolowanej
    Download
   • 021 - Detal nadproża przemysłowej bramy rolowanej
    Download
   • 022 - Osadzenie okna war.I - przekrój pionowy
    Download
   • 023 - Osadzenie okna war.I - przekrój poziomy
    Download
   • 024 - Osadzenie okna war.II - przekrój pionowy
    Download
   • 025 - Osadzenie okna war.II - przekrój poziomy
    Download
   • 026 - Szczegół mocowania przy belce podwalinowej war.I
    Download
   • 027 - Szczegół mocowania przy belce podwalinowej war.II
    Download
   • 028 - Szczegół połączenia w narożniku
    Download
   • 029 - Detal połączenia w narożniku o dowolnym kącie
    Download
   • 030 - Szczegół montażu na posadzce
    Download
   • 031 - Szczegół połączenia z murem
    Download
   • 032 - Szczegół mocowania na podporze skrajnej
    Download
   • 033 - Szczegół mocowania na podporze pośredniej
    Download
   • 034 - Szczegół dylatacji konstrukcji budynku
    Download
   • 035 - Szczegół mocowania na podporze żelbetowej
    Download
   • 036 - Detal słupka przemysłowej bramy rolowanej
    Download
   • 037 - Detal nadproża przemysłowej bramy rolowane
    Download
   • 038 - Osadzenie okna war.I - przekrój pionowy
    Download
   • 039 - Osadzenie okna war.I - przekrój poziom
    Download
   • 040 - Osadzenie okna war.II - przekrój pionowy
    Download
   • 041 - Osadzenie okna war.II - przekrój poziomy
    Download
  • GORLICKA U / GORLICKA U GS-PIR expand
   • 046 - Detal zamka
    Download
   • 047 - Detal mocowania - Podkładka mocująca PM1
    Download
   • 048 - Szczegół mocowania przy belce podwalinowej war.I
    Download
   • 049 - Szczegół mocowania przy belce podwalinowej war.II
    Download
   • 050 - Szczegół montażu na posadzce
    Download
   • 051 - Szczegół połączenia z murem
    Download
   • 052 - Szczegół połączenia w narożniku war.I
    Download
   • 053 - Szczegół połączenia w narożniku war.II
    Download
   • 054 - Detal połączenia w narożniku o dowolnym kącie
    Download
   • 055 - Szczegół dylatacji konstrukcji budynku
    Download
   • 056 - Detal słupka przemysłowej bramy rolowanej
    Download
   • 057 - Detal nadproża przemysłowej bramy rolowanej
    Download
   • 058 - Osadzenie okna war.I - przekrój pionowy
    Download
   • 059 - Osadzenie okna war.I - przekrój poziomy
    Download
   • 060 - Osadzenie okna war.II - przekrój pionowy
    Download
   • 061 - Osadzenie okna war.II - przekrój poziomy
    Download
   • 062 - Szczegół mocowania przy belce podwalinowej war.I
    Download
   • 063 - Szczegół mocowania przy belce podwalinowej war.II
    Download
   • 064 - Szczegół mocowania przy belce podwalinowej war.III
    Download
   • 065 - Szczegół montażu na posadzce
    Download
   • 066 - Szczegół połączenia w narożniku war.I
    Download
   • 067 - Detal połączenia w narożniku o dowolnym kącie
    Download
   • 068 - Szczegół połączenia z murem
    Download
   • 069 - Szczegół mocowania na podporze żelbetowej
    Download
   • 070 - Szczegół mocowania na podporze skrajnej
    Download
   • 071 - Szczegół mocowania na podporze pośredniej
    Download
   • 072 - Detal słupka przemysłowej bramy rolowanej
    Download
   • 073 - Detal nadproża przemysłowej bramy rolowane
    Download
   • 074 - Osadzenie okna war.I - przekrój pionowy
    Download
   • 075 - Osadzenie okna war.I - przekrój poziomy
    Download
   • 076 - Osadzenie okna war.II - przekrój pionowy
    Download
   • 077 - Osadzenie okna war.II - przekrój poziomy
    Download