Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal
Выполнение работ в результате финансирования, полученного для производства полиолов
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Выполнение работ в результате финансирования, полученного для производства полиолов

Общество с ограниченной ответственностью Gór-Stal реализует проект в рамках Оперативной программы «Интеллектуальное развитие», в рамках подпункта 3.2.1. Исследование рынка софинансируется из европейских фондов «Внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по запуску производства экологических полиэфирполиолов на основе отходов сыря».

Целью этого проекта является повышение инноваций и конкурентоспособности бенефициара путем внедрения результатов собственных и заказанных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также внедрение на рынок инновационного решения в мире в виде экологических полиэфирполиолов на основе отходов сыря, улучшающих параметры огнестойкости и теплопроводности, а также теплоизоляционной плиты с улучшенными параметрами огнестойкости. 

В результате реализации проекта товарное предложение компании будет диверсифицировано, повысится конкурентоспособность, открыта для новых получателей и удовлетворена потребность в полиолах, которая растет не только на рынке, но и внутри компании.

Стоимость проекта: 46 146 575,72 злотых

Стоимость софинансирования: 19 524 560,00 злотых

Национальный план развития на 2004-2006 годы
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Национальный план развития на 2004-2006 годы

Компания Gór-Stal Sp. z o. o. реализует проект под названием: «Внедрение инновационной системы B2B, объединяющей процессы продажи и поставки, логистику, контроль качества, обмен информацией между Gór-Stal и подрядчиками», которая получила финансирование в рамках деятельности 8.2 «Поддержка внедрения электронного бизнеса типа B2B Операционная программа« Инновационная экономика »». Компания Gór-Stal sp.z o.o. реализует проект под названием «Внедрение инновационных технологий производства теплоизоляционных панелей типа PIR», который получил финансирование в рамках Операционной программы «Инновационная экономика», деятельность 4.4 - НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ С ВЫСОКИМ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ.

http://termpir.eu

Европейский фонд регионального развития
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Европейский фонд регионального развития

Европейский фонд регионального развития ЕФРР (European Regional Development Fund ERDF) был создан в 1975 году в ответ на усиливающееся расхождение в региональном развитии (вызванное экономическим кризисом и вступлением Великобритании и Ирландии в ЕС).

EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna

Tereny wchodzące w skład strefy mają dogodne położenie komunikacyjne umożliwiające swobodny transport towarów i przewóz pasażerów różnymi środkami lokomocji.

  • W pobliżu przebiegają główne szlaki komunikacji drogowej. Najważniejszy to droga międzynarodowa A4 łącząca Europę Zachodnią z Ukrainą. Przebiega przez Dębicę w odległości 20 km od Mielca.
  • Lotnisko znajdujące się na terenie strefy w Mielcu umożliwia czarterową obsługę transportu pasażerskiego i cargo w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  • Połączenia kolejowe umożliwiają transport towarów wprost ze strefy, ponadto w odległości 20-30 km od obszarów SSE w Mielcu znajduje się stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej prowadząca na Ukrainę i do Rosji.
  • Obsługę celną na miejscu umożliwia posterunek celny, zapewniający obsługę odpraw w wywozie i przywozie. Przy posterunku zlokalizowana jest Agencja Celna świadcząca też usługi z zakresu składu i magazynu celnego.