Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal

Deklaracji Środowiskowej dla płyt warstwowych firmy Gór-Stal

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Deklaracji Środowiskowej dla płyt  warstwowych firmy Gór-Stal
2021-10-13 10:07:30

Deklaracja środowiskowa III typu to wyczerpująca charakterystyka oddziaływania wyrobu na środowisko. Zawiera zbiór danych liczbowych, które, w zależności od potrzeb, mogą obejmować zużycie energii, wody, surowców, a także związane z wyrobem emisje oraz ilość i właściwości powstających odpadów.

  • Wydawane zgodnie z zasadami określonymi dla deklaracji środowiskowych III typu wg klasyfikacji organizacji ISO (norma PN-EN ISO 14025) oraz dla deklaracji środowiskowych wyrobów budowlanych (norma PN-EN 15804);
  • Deklaracje środowiskowe III typu zostały wskazane w CPR jako narzędzie do oceny zgodności wyrobów budowlanych z nowymi elementami wymagań podstawowych, dotyczących zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu na środowisko naturalne. Posiadanie takiej deklaracji przygotowuje producenta na wymagania dotyczące właściwości środowiskowych wyrobów, które będą wprowadzane w państwach członkowskich UE (motyw 56 rozporządzenia CPR);

Dzięki szczegółowości i szerokiemu zakresowi danych liczbowych mogą być wykorzystywane w komunikacji b2b (business to business). Znajdują zastosowanie w przypadku konieczności określenia właściwości środowiskowych produktów składających się z komponentów (tzn. budynków lub złożonych wyrobów).

ustawienia ciasteczek