Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal

Przetargi - firma Gór-Stal

PRZEJDŹ DO KONTAKTU

przetargi

 

Firma Gór-Stal – jako renomowany polski producent płyt warstwowych nieustannie rozbudowuje zaplecze asortymentowe i oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Wyroby firmy  to gwarancja najwyższej jakości. 

Zapraszamy do zapoznania się z listą postępowań przetargowych przeprowadzanych przez Spółkę Gór-Stal.

 

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/2024 na zakup i wdrożenie serializacji

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/2024 na zakup i wdrożenie serializacji w przedsiębiorstwie w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorstwa "GÓR-STAL" Sp. z o.o. poprzez realizację inwestycji polegającej na cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji zakładów produkcyjnych w Bochni i Gorlicach finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Poniżej zapytania wraz z załącznikami.

Pytanie 1 Proszę o podesłanie draftu ewentualnej umowy pod wykonanie całościowej oferty

ODP. Umowa na wykonanie zakupu i serializacji zostanie udostępniona po zakończeniu i wyborze Wykonawcy.

Pytanie 2 Proszę również o plan rozmieszczenia szaf i access pointów, który odpowiada ilością w złożonym zapytaniu.

ODP. Istnieje możliwość wizji lokalnej oraz udostępnienie rzutów po uprzednim zgłoszeniu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Pytanie 3 Czy Zamawiający udostępni dokładny opis techniczny planowanego systemu?

ODP. Nie posiadamy dokładnego opisu technicznego planowanego systemu

Pytanie 4 Czy Zamawiający udostępni dokładny opis techniczny planowanych integracji systemu z innymi systemami oraz urządzeniami ?

ODP. Nie posiadamy dokładnego opisu technicznego planowanych integracji systemu z innymi systemami oraz urządzeniami

Pytanie 5 Czy Zamawiający udzieli więcej informacji, tj. Jak ma wyglądać pod względem technicznym wdrożenie identyfikacji magazynowej ?

ODP. TAK, wdrożenie identyfikacji według wytycznych z zapytania ofertowego oraz zarządzanie produktem przez system ERP;

Pytanie 6 Czy przez identyfikację magazynową Zamawiający ma na myśli system wysokiego składowania WMS ?

ODP. System WMS zawiera się w systemie ERP, system serializacji na który złożone jest zapytanie ofertowe będzie drukował etykiety z kodem kreskowym a przy użyciu skanera/terminala ma identyfikować produkt w systemie ERP w module WMS

Pytanie 7 Czy system informatyczny planowany do zakupu przez Zamawiającego ma umożliwiać integrację i wymianę danych pomiędzy dwoma zakładami?

ODP. 5 TAK

Pytanie 8 Czy oprócz sprzętu wymienionego w "Szczegółowym opisie zamówienia", mają zostać dostarczone również systemy informatyczne wymienione w "Opisie przedmiotu zamówienia", tj. "wdrożenie pełnej identyfikacji magazynowej", "zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz raportowanie" ​

ODP. Oprócz sprzętu musi być wdrożony system etykietowania połączony z systemem ERP do wydruki etykiet na przyjmowanym tworze jak i na wyrobach gotowych.

Pytanie 9 Czy wymienione w punkcie 2 (SERIALIZACJA BOCHNIA - WNIP) oraz 4 (SERIALIZACJA GORLICE - WNiP) licencje dotyczą konkretnego oprogramowania, jeżeli tak to jakiego ?

ODP. Nie ma tu określonego oprogramowania, są to licencje/wsparcie, które trzeba wykupić od producentów sprzętu - żeby utrzymać należyte bezpieczeństwo oraz aktualizacje.

Pytanie 10 Co to jest zabudowa/podstawa pod instalację urządzeń - proszę o doprecyzowanie?

ODP. Jest to zabudowa urządzeń w których będą zabudowane/zainstalowane urządzenia z których będzie korzystał operator – będzie to taki interferjs do komunikacji z systemem produkcyjnym - tzw. kiosk produkcyjny (miejsce gdzie będzie stał sprzęt) np. szafa, lub tak szafa gdzie będzie zabudowany monitor i klawiatura plus mysz tylko jako zapas.

Pytanie 11 Co to jest skaner przemysłowy kablowy na USB - 1 szt.; - proszę o doprecyzowanie?

ODP: Skaner kodów kreskowych, oprócz kablowego dopuszczamy także rozwiązania na oparte na technologii bezprzewodowej np. bluetooth) – skaner do biura tj. o słabszych parametrach IP do przyjmowania zakupów lub też wydawania.

 

ustawienia ciasteczek