Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal

Certyfikat dla Płyt Warstwowych GORLICKA

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Certyfikat dla Płyt Warstwowych GORLICKA
2018-07-02 10:21:15

Płyty Warstwowe GORLICKA uzyskały Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1487 - CPR - 174 - 02. Certyfikat potwierdza, że płyty spełniają wymagania normy EN 14509. Sposób prowadzenia oceny i weryfikacji parametrów płyt jest zgodny z wymaganiami -  Rozporządzenia (UE) 305/2011. Parametry płyty, w tym badania ogniowe (B-s1,d0) zostały zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą oraz niezależne notyfikowane laboratorium.   

Jednostka Certyfikująca ICiMB prowadzi krajową ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiW SWU) wyrobów budowlanych oraz zakładowej kontroli produkcji. Działalność objęta jest zakresem akredytacji AC063.