Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal

Płyty termPIR® z gwarancją jakości Keymark

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Płyty termPIR® z gwarancją jakości Keymark
2018-10-02 08:44:02

Firma Gór-Stal, wiodący producent płyt izolacyjnych termPIR®, posiada certyfikaty Keymark dla swoich produktów. Nabywcy produktów z certyfikatem Keymark korzystają z podwójnej gwarancji oferowanej przez system, który ocenia zarówno produkt, jaki i obiekty produkcyjne wytwórcy.

Komisja Europejska, chcąc stworzyć jednolity rynek, promuje ogólnoeuropejskie "znaki jakości". Takim znakiem jest Keymark, którego właścicielami są Europejskie Komitety Standaryzacyjne CEN i CENELEC. Od 14 września 2018 r. w gronie posiadaczy certyfikatu Keymark dla wyrobów izolacyjnych jest firma Gór-Stal.

 

Certyfikat KEYMARK uzyskały płyty izolacyjne:

- termPIR® AL, 
- termPIR® WS, 
- termPIR® PK, 
- termPIR® BT, 
- termPIR® ETX, 
- termPIR® BWS,
- termPIR® Agro AL, 
- termPIR® Agro P.

Przypomnijmy, od 1 marca 2003 roku na terenie UE producentów, którzy chcą wprowadzić na rynek swoje wyroby, obowiązuje oznakowywanie ich znakiem CE.  Komisja Europejska, dbając o to, aby stworzyć jednolity rynek, promuje ogólnoeuropejskie "znaki jakości", takie właśnie jak Keymark. Dzięki swojej wiarygodności, zastępuje on te narodowe certyfikaty i dodatkowo zapewnia całkowity, niczym nieograniczony dostęp do wszystkich rynków krajów UE.

ustawienia ciasteczek