Przygotowanie terenu przed budową

Przed budową hali przemysłowej, podobnie jak każdego innego obiektu, konieczne jest ogrodzenie działki. Zapobiegnie to przypadkowemu wejściu na nią osób niepożądanych. Taki obowiązek warunkuje aktualne prawo. Wystarczy siatka czy prowizoryczny płot ze stempli drewnianych i druta. Konieczne jest też wykonanie drogi dojazdowej oraz utwardzenie obszaru, po którym mają poruszać się ciężkie pojazdy.

Nie bez znaczenia jest też zapewnienie odpowiednich warunków dla samych pracowników. Konieczne jest postawienie kontenera socjalnego, w którym znajdzie się toaleta i miejsce do spożywania posiłków w trakcie przerwy. Przed rozpoczęciem prac należy też podpisać umowę z firmą, która zajmie się usunięciem i utylizacją odpadów budowlanych. Czasem takie usługi oferują przedsiębiorstwa realizujące inwestycję.

W niektórych miejscach konieczne jest też wypoziomowanie gruntu, zwłaszcza jeśli w danym miejscu mają stanąć ciężkie, wysokie maszyny. W innym przypadku mogłoby dojść do ich zsunięcia się pod wpływem własnego ciężaru. Ma to znaczenie przede wszystkim tam, gdzie używa się żurawi czy wysokich zwyżek.

Bezpieczeństwo na terenie prowadzonych prac

W miejscu, w którym wznosi się halę przemysłową czy magazynową, nie może zabraknąć także elementów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo pracowników. Mowa tu o apteczce, gaśnicach czy hydronetce. Osoba odpowiedzialna za inwestycję musi zapewnić dostęp do takich akcesoriów. Jest to niezbędne przede wszystkim w sytuacji, gdy na terenie budowy są prowadzone prace związane z wysoką temperaturą i iskrami, jak np. cięcie stali.