Różnice między twardymi a miękkimi płytami PIR

Podstawowym kryterium klasyfikacji płyt PIR jest ich twardość oraz sposób, w jaki są układane. Twarde płyty PIR są sztywnymi i dobrze utwardzonymi materiałami izolacyjnymi, które można stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Dzięki swojej twardości są odporne na obciążenia mechaniczne, takie jak nacisk czy uderzenia. Są one przeznaczone głównie do izolacji wewnętrznej obiektów, gdzie występuje mniejsze ryzyko uszkodzenia.

Obciążenia dopuszczalne dla twardej płyty PIR

W przypadku twardych płyt PIR należy uwzględnić różnego rodzaju obciążenia, zarówno stałe, jak i zmienne. Przykłady stałych obciążeń to ciężar własny konstrukcji oraz inne elementy budynku, takie jak wyposażenie czy instalacje. Dopuszczalne obciążenia dla twardej płyty PIR zależą od jej grubości oraz konstrukcji nośnej, jednak ogólnie rzecz biorąc, są one w stanie wytrzymać znaczne naciski.

Zmienne obciążenia to te, które mogą występować tylko czasowo lub cyklicznie, takie jak obciążenia śniegiem, wiatrem czy ruchem osób. W przypadku twardych płyt PIR warto zwrócić uwagę na ich zdolność do przenoszenia obciążeń dynamicznych, takich jak wstrząsy czy drgania. W związku z tym, projektując obiekty z tego typu płyt, należy uwzględnić również te czynniki.

Obciążenia dopuszczalne dla miękkiej płyty PIR

Miękkie płyty PIR mają niższą wytrzymałość niż ich twarde odpowiedniki, jednak wciąż są w stanie wytrzymać pewne obciążenia. W przypadku tego typu płyt istotne jest uwzględnienie obciążeń powstających podczas użytkowania budynków. Ze względu na swoją elastyczność, miękkie płyty PIR mogą lepiej radzić sobie z nierównomiernym rozkładem obciążeń niż twarde płyty.