Wytrzymałość płyty

Płyty warstwowe stosowane do budowy dachów i ścian na przykład hali sportowej, magazynu, chłodni lub mroźni, muszą być odporne na wiele obciążeń statycznych i dynamicznych. Wybierając płytę, powinniśmy brać pod uwagę m.in. siły parcia i ssania wiatru, ciężar śniegu, ciężar własny konstrukcji oraz dodatkowych urządzeń do niej zamontowanych. Zestawienie wszystkich sił oddziaływających na płytę oraz rozpiętość podpór i przęseł pozwala na wybór odpowiedniego rodzaju płyty. Korzystając z tabel udostępnianych przez producentów płyt warstwowych, możliwe jest precyzyjne dopasowanie wytrzymałości płyty, w zależności od potrzeb danej konstrukcji.

Właściwości termoizolacyjne i akustyczne

Płyty warstwowe do budowy dachu i ścian powinny spełniać wymogi i normy w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. Powinniśmy zwrócić uwagę na współczynnik przenikania ciepła oraz na wskaźnik izolacyjności akustycznej. Właściwości cieplne i akustyczne zależą głównie od grubości i rodzaju materiału zastosowanego na rdzeń płyty. W grubszych płytach warstwowych znajduje się więcej materiału termoizolacyjnego, a tym samym mają one lepsze parametry cieplne.

Odporność na ogień

Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach przemysłowych muszą spełniać wymagania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Budynek zalicza się do klasy odporności przeciwpożarowej, biorąc pod uwagę jego przeznaczenie, sposób użytkowania oraz m.in. wysokość. Następnie dobiera się materiały spełniające te wymagania.

Znaczenie ma także odporność na korozję w określonym środowisku czy też wygląd płyt warstwowych. W niektórych przypadkach bierze się też pod uwagę, czy są one odporne na działanie substancji chemicznych i czy na ich powierzchni nie będą się rozwijać bakterie i pleśń.